bilgi@sivasli.bel.tr Sivasli Uşak

Vizyon-Misyon

MİSYONUMUZ 
Katılımcı, yenilikçi, modern, güler yüzlü, eşitlikçi, özgürlükçü; çocuk ve gençler ön planda olmak üzere tüm bireyler için güçlü toplum ve çevre oluşturmak adına Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan belediye olmak.
VİZYONUMUZ 
Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, marka belediye olmak.
TEMEL İLKELERİMİZ
 • Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık.
 • Sürekli gelişim ve değişime açık olmak.
 • Sunulan mali ve idari hizmetlerde şeffaf ve hesap verebilir olmak.
 • İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı olmak.
 • Tarihi ve kültürel değerlere bağlılık.
 • Toplumun her kesimine ayrımcılık gözetilmeksizin hizmet götürmek.
 • Sunulan hizmetlerle halkın güvenini kazanmış belediye olmak.
 • Öğrenen ve kendini yenileyen belediyecilik.
 • Kurum içi güçlü iletişim
 • Kalite Odaklı Hizmet Anlayışı
 • Sosyal belediyecilik
 • Etik değerlere bağlılık

DEĞERLERİMİZ
 • Güvenilirlik
 • Etkinlik ve verimlilik
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
 • Katılımcılık
 • Adalet ve eşitlik
 • Çözüm odaklılık
 • Kalite