ARSA SATIŞ İLANI

Duyuru Tarihi: 03 Mart 2017 -A+

 

 

SİVASLI

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Mülkiyeti Sivaslı Belediyesine ait İlçemizin Akıncılar mahallesinde bulunan 195 ada 77, 79 ve 80 parsel nolu arsalar ve yine ilçemizin  Evrenli mahallesinde bulunan 396 ada 2 ve 3 parsel nolu arsalar, 289 ada 42,44,46 ve 47 parsel nolu arsalar ve 418 ada 1,6,7,8 ve 10  parsel nolu  olmak üzere  toplam 14 adet arsa 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45.maddesi uyarınca açık artırma usulüyle satılacaktır.

1-195 ada 77 parsel nolu 772,55 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  30.950,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  930,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 13.03.2017 tarihinde saat 10.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

2-195 ada 79 parsel nolu 673,10 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  26.950,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  810,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 13.03.2017 tarihinde saat 11.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

3-195 ada 80 parsel nolu 869,39 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  34.800,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  1.050,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 13.03.2017 tarihinde saat 14.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

4-396 ada 2 parsel nolu 634,87 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  31.750,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  960,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 13.03.2017 tarihinde saat 15.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

5-396 ada 3 parsel nolu 716,91 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  35.850,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  1.080,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 13.03.2017 tarihinde saat 16.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

6-289 ada 42 parsel nolu 650,58 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  32.530,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  980,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 14.03.2017 tarihinde saat 10.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

7-289 ada 44 parsel nolu 479,99 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  24.000,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  720,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 14.03.2017 tarihinde saat 11.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

8-289 ada 46 parsel nolu 479,79 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  24.000,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  720,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 14.03.2017 tarihinde saat 14.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

9-289 ada 47 parsel nolu 479,95 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  24.000,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  720,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 14.03.2017 tarihinde saat 15.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

 

 

 

10-418 ada 1 parsel nolu 603,52 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  30.200,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  910,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 14.03.2017 tarihinde saat 16.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

11-418 ada 6 parsel nolu 626,93 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  31.350,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  950,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 15.03.2017 tarihinde saat 10.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

12-418 ada 7 parsel nolu 479,89 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  24.000,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  720,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 15.03.2017 tarihinde saat 11.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

13-418 ada 8 parsel nolu 479,82 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  24.000,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  720,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 15.03.2017 tarihinde saat 14.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

14-418 ada 10 parsel nolu 715,06 m² miktarındaki arsanın  tahmini satış bedeli  35.800,00 TL +KDV olup, % 3 ten geçici teminatı  1.080,00 TL dir. Kati teminatı ihale bedelinin % 6 sıdır. İhalesi 15.03.2017 tarihinde saat 15.00 da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

15-Satışa ilişkin şartname her gün mesai saatleri içinde görülebilir ve ücretsiz olarak verilir.

16-İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler;

   a)Medeni kanun hükümlerine göre reşit olmak ve T.C. vatandaşı olmak

   b)Kanuni ikametgah belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

   c)Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi 

   d)İhaleye vekaleten katılacaklar için noter tasdikli vekaletname aslı veya fotokopisi

   e)İhaleye şirket adına katılacaklar için noter tasdikli imza sirküleri  ve yetki belgesi

   f)Geçici teminatın belediyemiz hesaplarına yatırıldığına ilişkin makbuz.

            İsteklilerin bir dilekçe ile istenilen belgeleri, ihale saatine kadar belediye ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerektiği, postadaki vaki gecikmelerin dikkate alınmayacağı hususu;

 İlan olunur.23/02/2017